>
prof.stefanovic@mts.rs, mob: +381 65 8800 441
Infiltracija miofascijalnih trigera

Infiltracija miofascijalnih trigera


Infiltracija miofascijalnih trigera se koristi za lečenje miofascijalnog bolog sindroma.

Miofacijalni sindrom je tup, dubok i stalan bol u mišiću koji se pojačava pri pokretima koji angažuju zahvaćeni mišić. Pacijenti ovo kratkotrajno pojačanje bola pri pokretu obično opisuju rečima: “Kao da me nešto me secne.”

Karakteristike miofascijalnog sindroma su i lokalna osetljivost na pritisak, otvrdnuće zahvaćenog mišića i smanjena snaga mišića bez atrofičnih promena (topljenja mišića). Nastajanju ovog sindroma doprinose hronični stres i zamor.

Miofascijalni sindrom je posledica akutnog ili hroničnog istezanja nekog od mišića. Akutno istazenje nastaje naglo, najčešće kod naglih trzaja, a hronično postepeno, usled čestih ponavljanih pokreta u mišiću ili zamora mišića (može se javiti usled neudobnog položaja pri spavanju). U telu ima preko 500 mišića, a skoro svaki od njih može biti zahvaćen miofascijalnim sindromom. Zahvaćeni mišić je stvrdnut i bolan na pritisak.

Mesto najačeg bola predstavlja takozvanu mišićnu trigger tačku (okidač bola), odakle se bol neravnomerno širi na druge delove zahvaćenog mišića ili susedne mišiće.

U lečenju blažih oblika miofascijalnog sindroma primenjuje se fizikalna terapija (istezanje mišića i duboka masaža), a u težim oblicima fizikalnoj terapiji prethodi infiltracija mišićne trigger tačke.

Infiltracija mišićne triger tačke podrazumeva injekciju (infiltraciju) bolnog mesta, odnosno trriger tačke kombinacijom lokalnih anestetika i kortikosteroida, što dovodi do značajnog smanjenja bola. Nakon infiltracije, u toku nekoliko dana, sprovode se doboka masaža i primena sprej-isetezanje tehnike, što dovodi do dodatnog obezboljavanja. Infiltracija trriger tačaka je jednostavan, bezbedan i efikasan način lečenja miofascijalnog sindroma.


Experts


Zakažite pregled u ordinaciji

Popunite Vaše podatke u formji ispod i neko od našeg osoblja će Vas kontaktirati uskoro. Sva polja su obavezna.

Google