prof.stefanovic@mts.rs, mob: +381 65 8800 441
Pregled 5,000 DIN.
Kontrolni pregled do 30 dana 3,000 DIN.
Kucna poseta 8,000 DIN.
Kontrolni pregled kucna poseta do 30 dana 5,000 DIN.
EKG 500 DIN.
Davanje intramuskularne injekcije 1,200 DIN.
Davanje infuzije 1,500 DIN.
Infiltracija miofascijalnog trigera 5,000 DIN.
Infiltracija miofascijalnog trigera sa elektrostimulacijom 7,500 DIN.
Tetivna infiltracija 6,000 DIN.
Infiltracija sakroilija_nih ligamenata 6,000 DIN.
Trohanteri_na infiltracija 6,000 DIN.
Infiltracija iliotibijalnog trakta 6,000 DIN.
Intraartikularna injekcija 8,000 DIN.
Sakroilija_na inkcija 6,000 DIN.
Blokada perifernih grana trigeminusa 8,000 DIN.
Mandibularna/maksilarna blokada sa neurostimulacijom 12,000 DIN.
Blokada okcipitalnog nerva 6,000 DIN.
Interkostalna nervna blokada sa neurostimulacijom 12,000 DIN.
Spinalna radikularna blokada sa neurostimulacijom 12,000 DIN.
Blokade drugih perifernih nerava sa neurostimulacijom 10,000 DIN.
Piriformna infiltracija sa neurostimulacijom 16,000 DIN.
Kaudalna epiduralna injekcija 14,000 DIN.
Google