>
prof.stefanovic@mts.rs, mob: +381 65 8800 441
Dijagnostika i farmakološko lečenje bola

Bol je neprijatni telesni i emocionalni osećaj koji nastaje usled postojećeg ili pretećeg oštećenja tkiva. Najčešći je znak oboljenja u…

Learn more
Infiltracija miofascijalnih trigera

Infiltracija miofascijalnih trigera se koristi za lečenje miofascijalnog bolog sindroma. Miofacijalni sindrom je tup, dubok i stalan bol u mišiću…

Learn more
Tetivna infiltracija

Tetivna infiltracija je jedan od načina lečenja bola u tetivama (tendinopatije). Tendinopatije (bolovi u tetivama) najčešće nastaju usled hroničnog zamora…

Learn more
Infiltracija sakroilijačnih ligamenata

Infiltracija sakroilijačnih ligamenata se koristi za kontrolu bolova u leđima (krstima) koji nastaju kao posledica oštećenja ovih ligamenata. Bol u…

Learn more
Trohanterična infiltracija

Trohanterična infiltracija je najbolji način lečenja trohanteričnog bolnog sindroma. Trohanterični bolni sindrom je bol u predelu velikog trohantera butne kosti…

Learn more
Intraartikularne injekcije

Intraartikularne injekcije (injekcije u zglob) služe za kontrolu bolova u zglobovima koji nastaju kao posledica hroničnih degenerativnih promena (osteoartritis). Osteoartritis…

Learn more
Sakroilijačna injekcija

Sakroilijačna injekcija se koristi kao jedan od načina lečenja bola u donjem delu leđa (krsta), koji nastaje kao posledica sakroiliitiasa,…

Learn more
Piriformna infiltracija pod kontrolom neurostimulacije

Piriformna infiltracija pod kontrolom neurostimulacije omogućava efikasnu kontrolu bola u donjem delu leđa, glutealnoj regiji i natkolenici, koji nastaju kao…

Learn more
Blokada perifernih grana trigeminusa

Blokada perifernih grana trigeminusa je jedan od mogućih načina lečenja trigeminalne neuralgije. Trigeminalna neuralgija je zastrašujući bol u licu i…

Learn more
Mandibularna/maksilarna blokada sa neurostimulacijom

Mandibularna/maksilarna blokada sa neurostimulacijom je jedan od načina lečenja trigeminalne neuralgije. Trigeminalna neuralgija je zastrašujući bol u licu i najjači…

Learn more
Spinalna radikularna blokada sa neurostimulacijom

Spinalna radikularna blokada sa neurostimulacijom je procedura kojom se postiže kontrola bola radikularnog porekla (koji potiče od kičmenog nervnog korena).…

Learn more
Infiltracija kokcigealne (trtične) kosti

Infiltracija kokcigealne (trtične) kosti je intervencija koja se koristi za kontrolu bola kod kokcigodinije (coccigodynia), odnosno bola u predelu trtične…

Learn more
Kaudalna epiduralna injekcija

Kaudalna epiduralna injekcija podrazumeva ubrizgavanje rastvora (lokalni anestetik i kortikosteroidi) u kičmeni kanal (epiduralni prostor) kroz sakralni hijatus, otvor na…

Learn more
Hirurgija bola

Pod hirurgijom bola se podrazumevaju hirurške intervencije koje se prevashodno izvode u cilju lečenja bola. Sve intervencije iz domena hirurgije…

Learn more
Google