prof.stefanovic@mts.rs, mob: +381 65 8800 441

Pitajte doktora

Ako imate neko pitanje medicinske prirode, ovde ga možete postaviti našim lekarima. Odgovor ćemo Vam u najskorijem roku poslati elektronskom poštom.


Najčešće postavljena pitanja

Reumatske bolesti su grupa različitih oboljenja koje se odlikuju bolom i poremećajem funkcije zahvaćenog dela koštano-zglobnog sistema. U pojedinim bolestima iz ove grupe mogu biti zahvaćeni i drugi organi i organski sistemi što se može ispoljiti i veoma teškom kliničkom slikom pa i završiti smrtnim ishodom ako se ne preuzme pravovremeno i odgovarajuće lečenje.

One se razlikuju po uzroku, načinu nastanka i  ispoljavanja pa samim tim i u terapijskom pristupu.

Da. Glavne grupe reumatskih bolesti su degenerativne, zapaljenske, metaboličke,tzv. grupa vanzglobnog reumatizma i grupa redjih reumatskih bolesti i reumatičnih manifestacija nereumatskih bolesti. Dakle spektar reumatičnih bolesti je veoma širok tako da je u nekim okolnostima lekaru potrebno dosta truda do prave dijagnoze.

Može se približno oceniti da je svaki peti bolesnik u ambulanti lekara opšte prakse sa reumatskim smetnjama. Takodje evidentno je da je dve trećine ovih bolesnika starije od 65 godina. U ovom životnom dobu najčešće degenerativne reumatične bolesti kao što su spondiloza kičmenog stuba i artroza zglobova. Takodje nam je poznato da se tzv. zapaljenske reumatske bolesti češće javljaju u mladjih i sredovečnih osoba. Ova grupa bolesti može imati potencijalno teži tok ali na sreću od njih boluje tek svaki trinaesti pacijent  sa reumatskim bolestima.

Bol je najvažniji simptom u gotovo svim reumatskih bolestima. Po poreklu može biti zapaljenski i mehanički a po trajanju stalni odnosno periodični. Zapaljenski bol je prisutan u mirovanju a postepeno se povlači tokom fizičke aktivnosti. Po pravilu je praćen osećanjem ukočenosti naročito u jutarnjim časovima po ustajanju iz kreveta. Mehanički bol nastaje pri fizičkoj aktivnosti tokom koje se postepeno pojačava a nestaje u mirovanju. Stalan bol je redak i obično ima odlike zapaljenskog ili mehaničkog. Sem bola veoma značajan znak reumatskih bolesti je otok zgloba bilo kao odraz prisutva tečnosti u zglobu ili kao posledica koštane hipertrofije.

Verovatno najpoznatije oboljenje uz ove grupe je hronično zapaljenje zglobova koje se naziva reumatoidni artritis. Njegova osnovna odlika je bol, otok i jutarnja ukočenost tipično malih zglobova šaka i stopala koja traje više nedelja a ne ublažava se u dovoljnoj meri primenom nesteroidnih antireumatika kao što su diklofenak,brufen ili neki drugi. Za ovo oboljenje je od najvećeg značaja rano prepoznavanje jer ako se ne započne pravremeno lečenje tzv. lekovima koji mogu izmeniti tok bolesti već u periodu od nekoliko meseci može doći do nepopravljivog oštećenja zglobova i poremećaja njihove funkcije.

Velika je grupa zapaljenskih reumatskih bolesti koje prevashodno zahvataju kičmeni stub a označavaju se kao spondiloartritisi. Medju njima je svakako najpoznatija Behterevljeva bolest. I na kraju ali ne i kao poslednju posebno ističem grupu sistemskih bolesti vezivnog tkiva koji neki lekari još uvek nazivaju već pomalo arhaičnim terminom kolagenoze.

Ova oboljenja karakteriše poremećaj imunološkog sistema koji u stvari predstavlja odbrambeni sistem jedinke. On je  usmeren kako  ka spoljnoj sredini u svrhu zaštite od potencijalnih »agresora« kao što su bakterije, virusi, protozoe itd., tako i za kontrolu procesa koji mogu ishodovati eventualnom pojavom malignih tumora.Da bi imunološki sistem organizma sa uspehom obavljao navedene funkcije mora biti u stanju da razlikuje svoje(ćelije i organe u organizmu) od tudjeg. U okolnostima kada pod uticajem nekih činilaca imunološki sistem se poremeti i počne  svoje da prepoznaje kao tudje dolazi do patološke pojave koju nazivamo autoimunost a koja leži u osnovi  ispoljavanja sistemskih bolesti vezivnog tkiva.  Medju ove bolesti se ubrajaju sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza, dermato-polimiozitis, mešovita sistemska bolest vezivnog tkiva, Sjogrenov sindrom i vaskulitisni sindromi.

Ove bolesti karakteriše nekoliko zajedničkih odlika:

  • njihova pojava je u velikom stepenu vezana za nasledne činioce koji utiču na imunološki sistem
  • češće se javljaju u žena  zbog potencijalno negativnog uticaja ženskih polnih hormona na imunološki odgovor
  • istovremeno mogu biti zahvaćeni više organa i organskih sistema od kojih najozbiljniju prognozu ima zahvaćenost mozga i bubrega
  • u analizama krvi prisutni tzv. nespecifični pokazatelji zapaljenja i pokazatelji autoimunosti-autoantitela
  • za dijagnozu bolesti je često potrebno učiniti biopsiju organa i isečak pregledati pod običnim, imunoflorescentnim pa čak i elektronskim mikroskopom
  • radi se o hroničnim doživotnim bolestima koje se danas  najčešće uspešno leče kortikosteroidima i imunoaktivnim lekovima ( mogu imati i brojne nuzefekte)

 

Sistemske bolesti vezivnog tkiva su svakako najteže reumatske bolesti kako u pogledu postavljanja dijagnoze tako i u pogledu lečenja.