prof.stefanovic@mts.rs, mob: +381 65 8800 441
Dijagnostika i farmakološko lečenje bola

Bol je neprijatni telesni i emocionalni osećaj koji nastaje usled postojećeg ili pretećeg oštećenja tkiva. Najčešći je znak oboljenja u…

Saznaj više
Infiltracija miofascijalnih trigera

Infiltracija miofascijalnih trigera se koristi za lečenje miofascijalnog bolog sindroma. Miofacijalni sindrom je tup, dubok i stalan bol u mišiću…

Saznaj više
Tetivna infiltracija

Tetivna infiltracija je jedan od načina lečenja bola u tetivama (tendinopatije). Tendinopatije (bolovi u tetivama) najčešće nastaju usled hroničnog zamora…

Saznaj više
Infiltracija sakroilijačnih ligamenata

Infiltracija sakroilijačnih ligamenata se koristi za kontrolu bolova u leđima (krstima) koji nastaju kao posledica oštećenja ovih ligamenata. Bol u…

Saznaj više
Trohanterična infiltracija

Trohanterična infiltracija je najbolji način lečenja trohanteričnog bolnog sindroma. Trohanterični bolni sindrom je bol u predelu velikog trohantera butne kosti…

Saznaj više
Intraartikularne injekcije

Intraartikularne injekcije (injekcije u zglob) služe za kontrolu bolova u zglobovima koji nastaju kao posledica hroničnih degenerativnih promena (osteoartritis). Osteoartritis…

Saznaj više
Sakroilijačna injekcija

Sakroilijačna injekcija se koristi kao jedan od načina lečenja bola u donjem delu leđa (krsta), koji nastaje kao posledica sakroiliitiasa,…

Saznaj više
Piriformna infiltracija pod kontrolom neurostimulacije

Piriformna infiltracija pod kontrolom neurostimulacije omogućava efikasnu kontrolu bola u donjem delu leđa, glutealnoj regiji i natkolenici, koji nastaju kao…

Saznaj više
Blokada perifernih grana trigeminusa

Blokada perifernih grana trigeminusa je jedan od mogućih načina lečenja trigeminalne neuralgije. Trigeminalna neuralgija je zastrašujući bol u licu i…

Saznaj više
Mandibularna/maksilarna blokada sa neurostimulacijom

Mandibularna/maksilarna blokada sa neurostimulacijom je jedan od načina lečenja trigeminalne neuralgije. Trigeminalna neuralgija je zastrašujući bol u licu i najjači…

Saznaj više
Spinalna radikularna blokada sa neurostimulacijom

Spinalna radikularna blokada sa neurostimulacijom je procedura kojom se postiže kontrola bola radikularnog porekla (koji potiče od kičmenog nervnog korena).…

Saznaj više
Infiltracija kokcigealne (trtične) kosti

Infiltracija kokcigealne (trtične) kosti je intervencija koja se koristi za kontrolu bola kod kokcigodinije (coccigodynia), odnosno bola u predelu trtične…

Saznaj više
Kaudalna epiduralna injekcija

Kaudalna epiduralna injekcija podrazumeva ubrizgavanje rastvora (lokalni anestetik i kortikosteroidi) u kičmeni kanal (epiduralni prostor) kroz sakralni hijatus, otvor na…

Saznaj više
Hirurgija bola

Pod hirurgijom bola se podrazumevaju hirurške intervencije koje se prevashodno izvode u cilju lečenja bola. Sve intervencije iz domena hirurgije…

Saznaj više
Google