>
prof.stefanovic@mts.rs, mob: +381 65 8800 441
Reumatologija

Sjögrenov sindrom – bolest sa sto lica

Sjögrenov sindrom – bolest sa sto lica

Šta je to Sjogrenov sindrom?

Sindrom u medicini označava skup više različitih simptoma i znakova bolesti. Švedski oftalmolog Henrik Sjogren je 1933 godine prvi opisao istovremeno prisustvo suvoće očiju i usta u bolesnika sa hroničnim zapaljenjem zglobova – reumatoidnim artritisom. Danas je poznato da se nedostatak lučenja suza i pljuvačke može pojaviti i u osobe bez ikakvog drugog oboljenja i mi tu pojavu ako su zadovoljeni i neki drugi kriterijumi nazivamo primarni Sjogrenov sindrom i smatramo je bolest za sebe u grupi sistemskih bolesti vezivnog tkiva.

Iako je dominantno obeležje bolesti pomenuta suvoća očiju I usta u većine ovih bolesnika su prisutni bolovi ili otoci perifernih zglobova. Takodje u polovine bolesnika mogu biti zahvaćeni drugi organi I organski sistemi kao što su pluća, bubreg, nervni sistem, endokrine žlezde i tako dalje. što bolesti daje i sistemski karakter. Većina onih koji se danas bave reumatologijom i kliničkom imunologijom ovu bolest smatraju cerntralnom u grupi autoimunskih oboljenja i model za izučavanje autoimunosti. Stim u vezi je i shvatanje da se u ovoj bolesti ukršrtaju autoimunost, maligne bolesti limfnih žlezda i virusne infekcije.

Šta je uzročnik ove bolesti?

Kao i za druge sistemske bolesti vezivnog tkiva pokretač bolest nije poznat. Smatra se da kod genetski predodredjene osobe pod uticajem nekih virusa dolazi do promena u imunološkom sistemu jedinke tako da se on usmerava put unutra. Glavna meta napada promenjenog imunološkog odgovora u ovoj bolesti su žlezde sa spoljnim lučenjem a medju njima posebno suzne i pljuvačne. Kao posledica čitavog sleda imunoiloških reakcija koje s pravom nazivamo automunske dolazo do ispoljavanja hroničnog zapaljenja u pomenutim žlezdama a tokom vremena i do posledičnog gubitka njihove funkcije. Sjogrenov sindrom se spravom može nazvati bolest že4na srednje životne dobi jer se u njih devet puta ćčešće javlja nego u muškaraca. Takodje prema epidemiološkim podacima a što je za neke možda iznenadjujuće spasa sa reumatoidnim artritisom medju načešće sistemske bolesti vezivnog tkiva.

Koje su posledice smanjenog lučenja suza i pljuvačke?

S obzirom suze i pljuvačka imaju značajne funkcije koje su I laiku dobro poznate istaknuću samo dve veoma neprijatne posledice njihovog nedostatka. Dakle kao posledica suvoće očiju dolazi do oštećenja površine oka i razvoja tzv. suvog keratokonjuktivitisa sa brojnim neprijatnim simptomima i znacima za bolesnika (oseća stranog tela u očima, uporna infekcija). Sigurno najneprijatnija posledica smanjene produkcije pljuvačke a sa njim i njene zaštitne  funkcije u ustima je veoma brzi karijes i gubitak zuba.

Koji se drugi simptomi i znakovi nevezani za predhodne mogu ispoljiti u ovoj bolesti?

I druge žlezde sa spoljnim lučenjem – tzv. egzokrine žlezde mogu biti zahvaćene patološkim procesom što se održava na njihovu funkciju. Kao posledica toga može biti prisutna izrazita suvoća u gornjim disajnim putevima sa nadražajnim kašljem. Takodje zbog zahvatanja egzokrinih žlezda u crevima može doći do poremećaja  varenja jerje smanjena produkcija kiseline u želudcu i crevnih sokova. Takodje može biti uporna suvoća genitalnih organa koja u žena sa posledičnom gljivičnom infekcijom. Već sam naglasio da u preko polovine bolesnika mogu biti prisutni i poremećaji u radu drugih organa ,promene na koži i smetnje cirkulacije na nivou  malih krvnih sudova. Ono što ovoj bolesti daje posebnu težini je i višestruko uvećan rizik za pojavu limfoproliferativnih bolesti.

Kako se leči Sjogrenov sindrom?

Terapija ovog oboljenja je uglavnom simptomatska I odnosi se na nadoknadu nedostatka suza ukapavanjem više puta dnevno u oči tzv. veštačkih suza. Izuzetno je važna I higijena usne duplje radi prevencije posledica nedostatka suza. U bolesnika u kojih su zahvaćeni drugi organi I organski sistemi kao što su koža, bubrezi, nervni sistem primenjuje se antizapaljenska I imunosupresivna terapija. Sve u svemu nismo zadovoljni sa mogućnostima terapije ove bolesti danas. Još uvek smo u situaciji da se u ordinaciji ponašamo kao psihijatri tj. da slušamo tegobe bolesnika koji je zaista često prosto opsednut njima. Pa ipak smatram da je veliki pomak u tome što danas lakše prepoznajemo ove bolesnike koji su se ranije lečili i kod očnog lekara, stomatologa, oralnog hirurga pa i lekara drugih subspecijalnosti. To potvrdjuje da se zaista radi o multidisciplinarnoj bolesti za koju u razvijenim zemljama postoje pravi zdravstveni centri koji se bave lečenjem samo ovih bolesnika

Comments (8)

  1. Bolujem od ovog sindroma. Lečim se tako sto ukapavam veštačke suze. Imam oštećenu roznjacu! Da li je potrebno neko dodatno lečenje? Imam problema sa jutrom. Da li je to posledic ovog oboljenja? Hvala

    1. Terapiju suvog keratokonjuktivitisa kao osnovne manifestacije Sjogrenovog sindroma je najbolje sprovoditi pod nadzorom oftalmologa.

    2. nastavite da ukapavate veštačke suze prema potrebi.

  2. Možete i treba da primite vakcinu protiv Kovida 19 koja Vam je na raspolaganju.

  3. Možete pokašati ispiranje sa čajem od Žalfije.

  4. Mislim da je najbolje da u ordinaciju dođete na pregled sa medicinskom dokumentacijom.

  5. Smete da primite vakcinu protiv Covida 19.

  6. Možete pokušati sa čajem od žalfije.

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su obeležena *

Google